Informace o projektu

Detekce a identifikace mykotických původců nozokomiálních infekcí a jejich klinický význam (DIMPNIJKV)

Kód projektu
MUNI/A/0810/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt se zabývá významnými původci nozokomiálních infekcí, zejména jde o kvasinky rodu Candida, a to včetně nových druhů C. dubliniensis, C. orthopsilosis a C. metapsilosis. Tyto nové druhy kvasinek jsou v rutinním mikrobiologickém provozu velmi obtížně odlišit od příbuzných a fenotypově podobných druhů, proto o jejich výskytu i klinickém významu není k dispozici dostatek informací.
Projekt je na problematiku těchto nozokomiálních patogenů zaměřen komplexně, s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh nových metod HRMA (High-resolution melting analysis), multiplex PCR a metody kapilární elektroforézy, pro jejich identifikaci. K jejich typizaci využije vedle fenotypových metod i metody analyzující DNA (zejm. PFGE, pulse-field gel electrophoresis). U testovaných mikroorganizmů bude dále zjišťována citlivosti k antimikrobiálním látkám a sledována přítomnost faktorů virulence (schopnost tvořit biofilm, povrchové vlastnosti aj). Významnou částí projektu je i sběr a analýza klinických izolátů pro posouzení klinického významu těchto mikrobů.

Publikace

2013

2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info