Informace o projektu

Evolučně-imunitní a ekologické aspekty parazitace u hybridních a polypoidních kaprovitých ryb

Kód projektu
GAP505/12/0375
Období řešení
1/2012 - 12/2016
Investor/Program
Grantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
Standardní projekty
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracujici organizace
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Odpovědná osoba Ing. Lukáš Vetešník PhD.

Hybridizace je fenomen bezne zaznamenany u ryb. Mru parazitizmu u hybridu lze vysvetlit na zaklade dvou hypotez: 1) koadaptace mezi genotypem hostitele a genotypem parazita. Predpoklada se, ze geny MHC se vyvjely v koevoluci se speci ckymi parazity. 2) Super-optimaln individualn MHC diverzita u hybridu je spojena s vyss parazitarn infekc, protoze repertoar jejich T bunek je redukovany z duvodu vysokeho poctu ruznych MHC variant jako dusledek mezidruhoveho krzen. Navc, ekologicke aspekty (prostorova a tro cka pozice) mohou take urcovat mru parazitace u hybridu. Studovana bude parazitarn infekce u koexistujcch rodicovsko-hybridnch systemu (kongenericky a nekongenericky modelovy system) a jejich vztah k polymor - zmu MHC IIB genu. Efekt hybridizace na hostitelskou speci tu bude testovan experimentalne. Vcenasobne hybridizace mohou vest ke vzniku asexualnch forem spojenych s polyploidizac. Bude studovano jestli asexu- aln triploidi (nebo jejich bezny MHC klon) jsou tercem selekce parazitu v diploidne-triploidnch populacch karasa strbriteho.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info