Informace o projektu

Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU (Infrastruktura ESF MU)

Kód projektu
CZ.1.05/4.1.00/04.0201
Období řešení
12/2011 - 3/2013
Investor/Program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)
Fakulta/Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
WWW stránky projektu
http://www.econ.muni.cz/strategie-a-rozvoj/projekty-z-op-na-esf/infrastruktura-pro-doktorske-studium-esf-mu/
Klíčová slova
infrastruktura, esf, doktorské studium, knihovna, studovny, inovace

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce Střediska vědeckých informací/knihovna (SVI) za účelem zvýšení její nedostatečné kapacity, vytvoření podmínek pro nerušené samostudium a modernizaci infrastruktury pro výuku studentů doktorského studia za účelem realizace jejich vědecko-výzkumných aktivit. V rámci projektu dojde k vybavení prostor knihovny a dalších částí fakulty moderní technikou a technologickou infrastrukturou pro podporu vědy a výzkumu, zavedení infoboxů pro snadný přístup k digitálním informací z komunikačních i studijně-odpočinkových zón prostoru knihovny i dalších částí fakulty (studijně-odpočinkové zóny mimo hlavní prostory knihovny). V rámci inovace dojde k vytvoření prostorových, komunikačních a informačních podmínek pro týmovou vědeckou práci studentů graduálního a doktorského studia při řešení vědecko-výzkumných záměrů a manažerské simulační hry. Projekt podporuje inovaci a vznik nové infrastruktury pro výuku na vysoké škole, spojenou s výzkumem a má přímý dopad na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Také má významný vliv na zvýšení připravenosti absolventů pro praxi.

Výsledky

rekonstrukce Střediska vědeckých informací - knihovny a rozšíření prosotrů pro samostudium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info