Informace o projektu

Studium na Filozofické fakultě MU v éře elektronických médií (kvantitativní výzkumné šetření

Kód projektu
MUNI/21/ZOU/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
vysoké školy, studium, učení, studenti, e-learning, web 2.0, kvantitativní výzkum

Navrhovaný projekt si klade za cíl poznat proces učení současné generace studentů na FF MU prostřednictvím kvantitativních výzkumných metod, které umožňují odhalit převažující způsoby učení v populaci studentů FF MU a zejména způsoby a strategie využívání moderních technologií. Projekt svým charakterem přímo navazuje na předchozí výzkum z roku 2010. Na základě výsledků získaných pomocí kvalitativní metodologie v roce 2010 bude sestaven elektronický dotazník, který bude publikován v prostředí, v němž se pohybují studenti naší fakulty (Moodle nebo IS, ale bude distribuována i papírová forma) a bude tak přístupný nejenom studentům prezenčního, ale i kombinovaného studia, případně studentům učitelských oborů. Tímto způsobem získaná data umožní poměrně dobře poznat populaci dnešních studentů naší fakulty i způsoby využívání moderních technologií při studiu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info