Informace o projektu

Změny proteomu révy vinné vyvolané stresovými faktory

Kód projektu
MUNI/C/0813/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Na buněčné suspenze révy vinné (Vitis vinifera cv. Gamay) budeme působit biotickým stresovým faktorem v podobě patogenu Plasmopara viticola (Plíseň révová) a abiotickým stresem ve formě mechanického poškození a teplotního šoku.
Cílem diplomové práce bude porovnání kvalitativních a také kvantitativních změn v proteomu suspenzní kultury Vitis vinifera, přičemž budeme sledovat jednak změny v proteomu intracelulárním a membránovém a jednak také změny v proteinech sekretovaných do média. Analýzu provedeme pomocí 2D gelové elektroforézy a vybrané proteiny budou následně identifikovány pomocí metody kapalinové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií LC/MS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info