Informace o projektu

Časopis Halas

Kód projektu
MUNI/D/0850/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Studentský časopis Halas vstoupil v podzimním semestru akademického roku 2011/2012 do jubilejního dvacátého roku své existence. Časopis je neodmyslitelně spjat s Fakultou sociálních studií, jejíž studenty provází od vzniku fakulty. Dříve byl vydáván na Fakultě filosofické.
Halas byl dříve zaměřen striktně na studentská témata a dění v akademické obci Fakulty sociálních studií. Od října 2011 rozšiřujeme záběr časopisu také na vědeckou tematiku a pokrytí hlavních událostí na univerzitě. Podpory z projektu bychom chtěli využít k upevnění pozice časopisu jakožto univerzitního zpravodajského média, rozšíření redakce o členy z jiných fakult a zabezpečení existence časopisu na fakultě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info