Informace o projektu

Čeští spisovatelé 19. a 20. století v kulturním kontextu

Kód projektu
FRVS/1293/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je příprava a zavedení jednosemestrálního výběrového kursu, určeného pro všechny studenty Masarykovy univerzity, kteří si chtějí prohloubit své znalosti české literatury 19. a 20. století. Kurs mohou navštěvovat studenti bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů.
Česká literatura bude účastníkům kursu představena v širokém kulturním kontextu - bude zasazena do historicko-společenského rámce a bude dále interpretována v souvislosti s dějinami výtvarného umění, filmu atd. Zároveň bude uvedena do souvislostí s vývojem světové literatury.
Součástí projektu bude vytvoření elektronické databáze textů primární a sekundární literatury pro připravovanou výuku. Studentům se tak zpřístupní mnohé obtížně dostupné texty, které jim umožní lépe proniknout do zkoumané problematiky.