Informace o projektu

Alegorická pouť v české próze

Kód projektu
FRVS/1218/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem navrhovaného projektu je příprava a následná realizace jednosemestrálního výběrového kurzu pro bakalářský a navazující magisterský studijní program na Ústavu české literatury a knihovnictví. Alegorická pouť je jedním ze způsobů tradičně významného a zároveň, jak dokládá novodobá tvorba, i perspektivně otevřeného jinotajného zobrazení s nepřehlédnutelným reflexivním akcentem. Na zvoleném tématu lze velice názorně konkretizovat rozmanité myšlenkové a umělecké proudy v průběhu literárního vývoje (např. humanismus, baroko v Komenského Labyrintu, osvícenství ve Dni v Kocourkově J. J. Langera, osobitý romantismus v Máchově Pouti krkonošské, expresionismus a voluntarismus ve Weinerově povídce Let vrány, pragmatismus v Krakatitu K. Čapka, filozofický relativismus v Kulhavém poutníkovi J. Čapka, expresivně vyhrocený katolicismus blízký baroku v Durychově Boží duze, postmoderní pojetí v próze Boží lano J. Balabána apod.). Analýzou těchto a dalších děl bude naznačena jejich souvislost v oblasti celkového tématu – např. inspirativnost Komenského Labyrintu (Jestřábský, J. J. Langer, Lukavský, bratři Čapkové, Fischl, Balabán, Berková); bloudění labyrintem poté ústí v rozmanitým způsobem pojaté prozření, je tedy zároveň i cestou duchovní (pojetí alegorické pouti jako duchovní cesty je charakteristické zejména pro Durycha či Čepa) apod.. Uvedená souvislost děl z nejrůznějších epoch je dokladem koherentnosti vývoje literatury. Tázání po konstantách lidské existence, po životním smyslu bude stále provokující a žánr alegorické pouti se svou nepřehlédnutelnou meditativní náplní přibližuje čtenáři, co přetrvává, co se mění a co se případně změnit může v budoucnu. Toto hodnocení tématu alegorické pouti se týká samozřejmě i literatury světové, k níž bude v semináři přihlédnuto (např. Dante, Swift, Voltaire, Goethe, Saint-Exupéry, Coelho).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info