Informace o projektu

Využití in vitro testování cytotoxicity látek ve výuce environmentální toxikologie

Kód projektu
FRVS/1198/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Velké množství látek, které produkuje dnešní průmysl nejsou jenom polutanty, ale také pesticidy, farmaka či látky z produktů běžné spotřeby. Všechny tyto chemikálie pronikají do životního prostředí a ovlivňují organismy, které v něm žijí. Hodnocení toxických účinků těchto látek se dříve provádělo převážně na celých živých organismech. V poslední době je však snaha redukovat testování na zvířatech. In vitro techniky jsou nejen rychlejší, méně finančně i časově náročné než jejich in vivo varianty, ale hlavně eticky přijatelnější (Niles 2009). Správný design testů toxicity látek se tedy ukazuje být vhodným řešením pro budoucnost omezování pokusů na zvířatech v maximální možné míře (REACH, McKim 2010).
Hlavním cílem tohoto projektu je zavést in vitro modely využívající savčí buňky do výuky, protože zde dosud chybí, a tím studentům přiblížit nejnovější poznatky a přístupy v in vitro testování toxicity. Pro testování cytotoxicity bude použita kombinace tří testů, které sledují odlišné biologické parametry a působení toxických látek. Na našem pracovišti také budeme zavádět špičkový přístroj pro dynamický monitoring růstu buněk v reálném čase, který v poslední době nachází uplatnění v testování cytotoxicity látek. Se všemi těmito moderními přístupy a nejaktuálnějšími poznatky studenty seznámíme nejen v rámci teoretických přednášek daných předmětů, ale také díky praktickým cvičením. Získané znalosti a dovednosti pak studenti budou moci dále využít ve svém studiu, v praxi i v budoucím zaměstnání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info