Informace o projektu

Rozšíření výuky praktických cvičení o využití bioluminiscence v přípravě bakteriálních vakcín

Kód projektu
FRVS/376/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Účelem návrhu projektu je vytvořit novou úlohu pro výuku předmětů C9320 Metody biochemického výzkumu - laboratorní cvičení (podzim 2010: 40 studentů), C6230 Klinická biochemie-cvičení (jaro 2011: 44 studentů) a C7195 Pokročilé praktikum z biochemie (podzim 2010: 23 studentů). Cílem navrhované úlohy je přiblížit studentům problematiku monitorování biotechnologické produkce bakteriálních vakcín jako významné části farmaceutického odvětví. V rámci nové úlohy budou studenti seznámeni s teoretickým aspektem buněčného metabolismu a jeho aplikací na mikrobiální vakcíny. Studenti se naučí metodu na rychlé monitorování růstu biomasy pomocí bioluminiscenčního systému, využívajícího luciferasové reakce, na modelovém mikroorganismu Escherichia coli požívaného pro přípravu specifické vakcíny.