Informace o projektu

Metody komunikace při urbanistickém rozvoji města

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA103/03/1008
Období řešení
1/2003 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Předmětem zkoumání je proces vzniku a projednání urbanistické představy o vývoji města. Na jedné straně platí, že i nejsmělejší lidské vize byly realizovány - na druhé straně je pravda, že neumíme představu vývoje města projednat (komunikovat) tak, aby byla přijata, rozvíjena a posléze realizována. Kromě komunikačních problémů v linii "strategická vize - územní plán - realita" je ztráta cíle způsobena také lineárním chápáním procesu, které neuvažuje s vlivem posilujících a vyrovnávajících zpětných vazeb. ▪ Přeměna urbanistického konceptu v realitu je dynamický zpětnovazební proces o šíření myšlenek. Problém projednání představ o vývoji města tak má dva, vzájemně se ovlivňující směry řešení. Jeden směr řešení staví na porozumění chování systému a jeho dynamice pomocí simulačního modelu (klíčoví aktéři, sledované podmínky, aktivity při odchylce, spotřebovávané zdroje apod.). Druhý směr řešení těží zisk z technologické změny podmínek pro šíření myšlenek (vizualizační nástroje spolu s webem umožňují kopírovat myšlenky věrně, snadno a dostatečně dlouho). Účinnost vizuální formy komunikace hraje důležitou roli v sycení a rozvoji procesu komunikace konceptu - ovlivňuje aktivitu sil schopných koncept realizovat, mění původně pasivní účastníky procesu v realizátory konceptu. Co, jak a komu vizualizovat je ale závislé na porozumění chování systému a jeho dynamice. ▪ Cílem je pomocí poznatků ze simulačního modelu formulovat metody vizuální komunikace urbanistické představy o vývoji města.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info