Informace o projektu

Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace (NeoCartoLink)

Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0010
Období řešení
5/2012 - 4/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Geodézie On Line, spol. s r.o.
Liberecký kraj
Mendelova univerzita v Brně
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Technická univerzita v Liberci
T-MAPY, spol. s r. o.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Výzkumný ústav geodetický, topografický
Západočeská univerzita v Plzni
Logo poskytovatele

Projekt je zaměřen na vytvoření znalostní platformy v oblasti tvorby, vizualizace, reprezentace a publikace geografických dat. Současné pojetí kartografie vlivem rozvoje informační společnosti prochází pozvolnou transformací z klasické kartografie využívající konvečních metod a materiálů k takzvané neokartografii. Neokartografie reflektuje současné trendy vývoje informačních technologií a komunikačních prostředků s důrazem na konečného uživatele těchto produktů a služeb. Projekt bude realizován prostřednictvím kombinace krátkodobých zahraničních pobytů, workshopů s aktivní účastí cílové skupiny a zahraničních specialistů. Znalosti a dovednosti získané v průběhu krátkodobého zahraničního pobytu budou aktivně předávány v průběhu workshopů dalším členům cílové skupiny a dále vybraným specialistům z partnerských institucí (vědeckovýzkumných, veřejných i soukromých). Realizaci budou za podpory vedení projektu provádět především mladí vědečtí pracovníci, kteří takto získávají další zkušenosti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info