Informace o projektu
Vytvoření nového studijního předmětu "Intonace zblízka"

Kód projektu
FRVS/142/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
intonace, melodém, autentický text, interview, tázací dovětek, plynulá řeč, mluvený projev, kompetence učitele

Intonation in Focus (Intonace zblízka) je jednosemestrální studijní předmět určený pro studenty kombinované formy jednooborového bakalářského studia angličtiny. Jeho základním cílem je nabídnout studentům (vstupní jazyková úroveň C1) možnost, jak rozvíjet a kultivovat především svůj mluvený projev.
Náplň hodin se opírá částečně o učebnici English Pronunciation in Use (Advanced), konkrétně o pasáže týkající se intonace, a dále je tvořena stylizovanými texty a autentickými nahrávkami/texty, které jsou vybrány pro vhodnost nácviku různých intonačních vzorců a melodémů. Do studijního materiálu budou zahrnuty i materiály vytvořené samotnými studenty (přepis originálních nahrávek i pořízení vlastních audio nahrávek).

Náplň hodin se opírá částečně o učebnici English Pronunciation in Use (Advanced), konkrétně o kapitoly týkající se intonace, a dále je tvořena stylizovanými texty z dalších učebnic a autentickými nahrávkami/texty, které jsou vybrány pro vhodnost nácviku různých intonačních vzorců a melodémů. Do studijního materiálu budou zahrnuty i materiály vytvořené samotnými studenty (přepis originálních nahrávek i pořízení vlastních audio záznamů).

Výsledky

Projekt se zabýval vytvořením obsahu nového jednosemestrálního studijního předmětu s názvem Intonace zblízka. Jeho základním přínosem je, že nabízí studentům a budoucím učitelům další možnost, jak rozvíjet a zdokonalovat svoji znalost jazyka, se zvláštním důrazem na mluvený projev.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info