Informace o projektu

Zřízení laboratoře pro integrovanou environmentální výuku

Kód projektu
FRVS/2042/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
environmentální vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, laboratorní vybavení, měření, pokusy, didaktika, fyzika, obnovitelné zdroje energie, záření, analýza plynů

Hlavní náplní projektu je vybavení výukové laboratoře na PdF MU moderními přístroji s cílem zefektivnit environmentálně zaměřenou výuku. Investice na pořízení přístrojů podpoří samostatnou práci studentů v několika stávajících předmětech a jejich tvůrčí práci během zpracování seminárních a závěrečných prací. V posledním desetiletí usiluje katedra fyziky PdF MU o předání kvalifikovaných údajů z environmentální oblasti nejen pro studentům učitelství fyziky, ale také všem studentům učitelství na Pedagogické fakultě MU. Pro rozšíření výuky v praktikách připravíme nové laboratorní úlohy tak, abychom pokryli větší spektrum zkoumaných fyzikálních veličin. Projekt pomůže přizpůsobit obsah a metody vzdělávání učitelů novým poznatkům, a zvýšit atraktivitu technických a přírodovědných předmětů na školách.

Výsledky

S přispěním FRVŠ projektu č.2042/2012/A/a mohla být zřízena laboratoř pro environmentální výuku. V roce 2012 byly pořízeny měřicí přístroje v celkové ceně 1750 tis. Kč. ke zdokonalení výuky v laboratořích katedry fyziky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Laboratorní práce byly díky přístrojovému vybavení z projektu obohaceny o 8 úloh. Pořízené přístroje dovolují měřit infračervené radiační toky, sledovat parametry účinnosti palivového článku, studovat fotoelektrický jev solárních článků, měřit viskozitu nenewtonovských kapalin, studovat šíření ultrazvukového signálu, modelovat chování plynu, analyzovat spaliny v ovzduší, zpřesnit a zdokonalit řadu elektrických měření. Rozšířené vybavení se využívá rovněž pro demonstrační účely v přednáškách a seminářích, kde reálný experiment silně přispívá k uvědomění a pochopení hlubších souvislostí sledovaných jevů. Vybavení laboratoře se uplatní rovněž pro semestrální projekty, bakalářské i diplomové práce. Naše pracoviště nyní může zajistit i praktickou environmentální výuku budoucích přírodovědných učitelů se soudobou kvalitní technikou, srovnatelnou s vybavením výukových laboratoří na vysokých školách v Evropské unii a ve světě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info