Informace o projektu

Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie

Kód projektu
GAP503/12/0682
Období řešení
1/2012 - 12/2015
Investor/Program
Grantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
Standardní projekty
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracujici organizace
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Odpovědná osoba doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.

Rtuť je přírodní prvek, vyskytující se běžně v životním prostředí v nejrůznějších chemických formách. V poslední době vlivem průmyslových aktivit jeho koncentrace ve vodách, ovzduší i v půdě vzrostla. Elementární a dvojmocná rtuť se váže na organickou složku půdy a ovlivňuje mikrobní komunity. Cílem projektu je studium role mikrobních komunit a jednotlivých kmenů bakterií a hub v akumulaci či transformaci rtuti a jejích sloučenin. Projekt je zaměřen na izolace a charakterizace půdních komunit i jednotlivých rezistentních kmenů, studium jejich schopností akumulovat/transformovat Hg sloučeniny, vlivu síry na tento proces a na studium schopností půdních mikroorganismů snižovat obsahy rtuti v půdě v laboratorních i polních podmínkách. Zdrojem mikroorganismů bude bývalá spalovna odpadu v Hradci Králové.

Publikace

2016

Effects of the soil microbial community on mobile proportions and speciation of mercury (Hg) in contaminated soil

SZÁKOVÁ Jiřina — HAVLÍČKOVÁ Jitka — ŠÍPKOVÁ Adéla — GABRIEL Jiří — ŠVEC Karel — BALDRIAN Petr — SYSALOVÁ Jiřina — COUFALÍK PavelČERVENKA RostislavZVĚŘINA OndřejKOMÁREK Josef — TLUSTOŠ Pavel

Leaching of mercury from seal carcasses into Antarctic soils

ZVĚŘINA OndřejCOUFALÍK PavelBRAT KristiánČERVENKA RostislavKUTA JanMIKEŠ OndřejKOMÁREK Josef

Seal remains as sources of mercury for Antarctic environment

ZVĚŘINA OndřejCOUFALÍK PavelBRAT KristiánČERVENKA RostislavKUTA JanMIKEŠ OndřejKOMÁREK Josef

The direct determination of HgS by thermal desorption coupled with atomic absorption spectrometry

COUFALÍK PavelZVĚŘINA OndřejKOMÁREK Josef

The response of mercury (Hg) transformation in soil to sulfur compounds and sulfur-rich biowaste application

SZÁKOVÁ Jiřina — BUREŠOVÁ Andrea — PRAUS Lukáš — GARCÍA-SÁNCHEZ Mercedes — HOLEČKOVÁ Zlata — GABRIEL Jiří — SYSALOVÁ Jiřina — ČERVENKA RostislavKOMÁREK Josef — GROHOVÁ Slávka — TLUSTOŠ Pavel

2015

Seal mummies as mercury source for Antarctic soils

ZVĚŘINA OndřejCOUFALÍK PavelČERVENKA RostislavKOMÁREK Josef

Trace mercury speciation in specific Antarctic soils

ZVĚŘINA OndřejČERVENKA RostislavŠIMŮNEK JanCOUFALÍK PavelKUTA JanKOMÁREK Josef

Ultra-trace analysis of Hg in alkaline lavas and regolith from James Ross Island

COUFALÍK PavelZVĚŘINA Ondřej — KRMÍČEK Lukáš — POKORNÝ Richard — KOMÁREK Josef

2014

Analysis of mercury and other heavy metals accumulated in lichen Usnea antarctica from James Ross Island, Antarctica

ZVĚŘINA OndřejLÁSKA KamilČERVENKA RostislavKUTA JanCOUFALÍK PavelKOMÁREK Josef

Determination of mercury species using thermal desorption analysis in AAS

COUFALÍK PavelZVĚŘINA OndřejKOMÁREK Josef

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info