Informace o projektu

Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie

Kód projektu
GAP503/12/0682
Období řešení
1/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Odpovědná osoba doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Logo poskytovatele

Rtuť je přírodní prvek, vyskytující se běžně v životním prostředí v nejrůznějších chemických formách. V poslední době vlivem průmyslových aktivit jeho koncentrace ve vodách, ovzduší i v půdě vzrostla. Elementární a dvojmocná rtuť se váže na organickou složku půdy a ovlivňuje mikrobní komunity. Cílem projektu je studium role mikrobních komunit a jednotlivých kmenů bakterií a hub v akumulaci či transformaci rtuti a jejích sloučenin. Projekt je zaměřen na izolace a charakterizace půdních komunit i jednotlivých rezistentních kmenů, studium jejich schopností akumulovat/transformovat Hg sloučeniny, vlivu síry na tento proces a na studium schopností půdních mikroorganismů snižovat obsahy rtuti v půdě v laboratorních i polních podmínkách. Zdrojem mikroorganismů bude bývalá spalovna odpadu v Hradci Králové.

Publikace

2017

Leaching of mercury from seal carcasses into Antarctic soils

ZVĚŘINA Ondřej COUFALÍK Pavel BRAT Kristián ČERVENKA Rostislav KUTA Jan MIKEŠ Ondřej KOMÁREK Josef

Mercury species in formerly contaminated soils and released soil gases

SYSALOVÁ Jiřina — KUČERA Jan — DRTINOVÁ Barbora — ČERVENKA Rostislav ZVĚŘINA Ondřej KOMÁREK Josef — KAMENÍK Jan

2016

Effects of the soil microbial community on mobile proportions and speciation of mercury (Hg) in contaminated soil

SZÁKOVÁ Jiřina — HAVLÍČKOVÁ Jitka — ŠÍPKOVÁ Adéla — GABRIEL Jiří — ŠVEC Karel — BALDRIAN Petr — SYSALOVÁ Jiřina — COUFALÍK Pavel ČERVENKA Rostislav ZVĚŘINA Ondřej KOMÁREK Josef — TLUSTOŠ Pavel

Seal remains as sources of mercury for Antarctic environment

ZVĚŘINA Ondřej COUFALÍK Pavel BRAT Kristián ČERVENKA Rostislav KUTA Jan MIKEŠ Ondřej KOMÁREK Josef

The direct determination of HgS by thermal desorption coupled with atomic absorption spectrometry

COUFALÍK Pavel ZVĚŘINA Ondřej KOMÁREK Josef

The response of mercury (Hg) transformation in soil to sulfur compounds and sulfur-rich biowaste application

SZÁKOVÁ Jiřina — BUREŠOVÁ Andrea — PRAUS Lukáš — GARCÍA-SÁNCHEZ Mercedes — HOLEČKOVÁ Zlata — GABRIEL Jiří — SYSALOVÁ Jiřina — ČERVENKA Rostislav KOMÁREK Josef — GROHOVÁ Slávka — TLUSTOŠ Pavel

2015

Seal mummies as mercury source for Antarctic soils

ZVĚŘINA Ondřej COUFALÍK Pavel ČERVENKA Rostislav KOMÁREK Josef

Trace mercury speciation in specific Antarctic soils

ZVĚŘINA Ondřej ČERVENKA Rostislav ŠIMŮNEK Jan COUFALÍK Pavel KUTA Jan KOMÁREK Josef

Ultra-trace analysis of Hg in alkaline lavas and regolith from James Ross Island

COUFALÍK Pavel ZVĚŘINA Ondřej — KRMÍČEK Lukáš — POKORNÝ Richard — KOMÁREK Josef

2014

Analysis of mercury and other heavy metals accumulated in lichen Usnea antarctica from James Ross Island, Antarctica

ZVĚŘINA Ondřej LÁSKA Kamil ČERVENKA Rostislav KUTA Jan COUFALÍK Pavel KOMÁREK Josef

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info