Informace o projektu

Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky

Kód projektu
GA525/04/0017
Období řešení
1/2004 - 1/2006
Investor/Program
Grantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
Standardní projekty
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
benzofenanthidiny, Papaveraceae, protinádorové, cytotoxicita, cytoskelet, apoptosa

V naší nedávno publikované práci (Slaninová et al. 2001) byly studovány účinky čtyř kvartérních benzo/c/fenanthridinových alkaloidů (KBA) na linii lidských nádorových buněk (HELa) a na dva druhy kvasinek (Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis). V naší studii jsme měli k dispozici jen nepatrná množství alkaloidů pocházející ze sbírky na Biochemickém ústavu LF MU. Cílem práce je ve Středisku léčivých rostlin LF MU vypěstovat rostlinné druhy, o nichž je z literatury známo, že obsahují minoritní KBA. Jedná se především o rostliny tribu Chelidonieae Reichb. z čeledi Papaveraceae. Dalším cílem je mezi rostlinnými zdroji odhalit nejperspěktivnější zdroje minoritních benzofenanthridinových alkaloidů a rozpracovat technologii jejich pěstování. V návaznosti pak identifikovat nové látky, které vykaziují biologickou aktivitu se zaměřením na ovlivnění buněčné proliferace, porovnat účinek těchto látek na normální a nádorové buňky a na buňky kvasinek, a pokusit se zjistit mechanismus jejich účinku. Budou použity testy na cytotoxicitu, antiproliferační efekt, oxidační stres a apoptózu. Na úrovni flurescenční mikroskopie bude sledován vliv na buněčnou morfologii a cytoskelet a dynamika alkaloidů, které vykazují primární fluorescenci, v buňce. Na úrovni elektronové mikroskopie budou studovány ultrastrukturální změny buněk. Pomocí NMR a rentgenové difrakce budou sledovány in vitro interakce alkaloidů s bázemi nukleových kyselin, nukleotidy, event. oligonukleotidy.

Publikace

2008

Covalent bonding of azoles to quaternary protoberberine alkaloids

GRYCOVÁ Lenka — HULOVÁ Dagmar — MAIER Lukáš — STANDARA Stanislav — NEČAS Marek — LEMIÉRE Filip — KAREŠ RadovanDOSTÁL JiříMAREK Radek

Obsah isochinolínových alkaloidů v Stylophorum lasiocarpum během vegetačního období

PĚNČÍKOVÁ Kristýna — GREGOROVÁ JanaTÁBORSKÁ Eva

Obsah isochinolínových alkaloidů v Stylophorum lasiocarpum během vegetačního období

PĚNČÍKOVÁ KristýnaGREGOROVÁ JanaTÁBORSKÁ Eva

2007

Cytotoxic and colour properties of quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids

SLUNSKÁ Zdenka — SLANINOVÁ IvaTÁBORSKÁ Eva

Effects of Aqueous Extracts from Five Species of the Family Papaveraceae on Selected Aquatic Organisms

JANČULA Daniel — GREGOR Jakub — SUCHOMELOVÁ JanaSMUTNÁ MarieGREGOR JakubMARŠÁLEK Blahoslav — FELDMANOVÁ Marie — TÁBORSKÁ EvaMARŠÁLEK BlahoslavTÁBORSKÁ Eva

HPLC quantification of seven quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids in six species of the family Papaveraceae

SUCHOMELOVÁ JanaTÁBORSKÁ EvaBOCHOŘÁKOVÁ HanaPAULOVÁ Hana — MUSIL Pavel

Changes in content of benzophenanthridine alkaloids in three species of the family Papaveraceae during the vegetation period

SUCHOMELOVÁ JanaTÁBORSKÁ Eva

Macarpine - New Supravital DNA Probe

SLANINOVÁ Iva — ŠINNKORA Jiří — TÁBORSKÁ Eva

Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids - Novel Cell Permeant and Red Fluorescing DNA Probes

SLANINOVÁ IvaSLANINA JiříTÁBORSKÁ Eva

Quaternary protoberberine alkaloids

GRYCOVÁ Lenka — DOSTÁL JiříMAREK Radek

Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info