Informace o projektu

Výzkum v rámci doktorského studijního oboru teorie a dějiny umění (Výzkum v doktorském studijním oboru)

Kód projektu
MUNI/A/0781/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zacílen na rozšíření výzkumných aktivit studentů doktorského studijního programu dějin umění, a to ve dvou fázích. Nejprve projekt počítá s podpořením základního výzkumu studentů v podobě cestovného, stipendií a nákupu odborné literatury, a poté bude důraz kladen na prezentaci výsledků bádání, publikování odborných studií a případnou podporu vydání vybrané obhájené disertační práce. Interdisciplinární charakter badatelských témat členů týmu koresponduje s dlouhodobými odbornými aktivitami Semináře dějin umění, proto projekt počítá se zapojením nejlepší ze studentů doktorského studijního programu dějin umění a jejich školitelů, jejichž úkolem je studentům poskytovat odborné vedení a konzultace a zaštiťovat odbornou kvalitu všech plánovaných výstupů projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info