Informace o projektu

Role folkloru při utváření regionální a národní identity (RFI)

Kód projektu
MUNI/A/0793/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Globalizační tendence, které se objevují i v současné české společnosti, vedou k podpoře národních kulturních tradic a k hledání národní identity a regionálních specifik. Důležitou roli mezi nimi hraje fenomén tradiční lidové kultury, včetně folklorních projevů, rozvíjených od konce 19. století už převážně na bázi folklorismu scénického, slovesného i výtvarného.

Publikace

Počet publikací: 2