Informace o projektu

Podpora studentských vědeckých projektů na obecné jazykovědě a baltisce

Kód projektu
MUNI/A/0816/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Podpora studentských projektů na obecné jazykovědě a balistice se zaměřuje na podporu studentů magisterského studia a doktorského studia při jejich výzkumu a tvůrčí práci a to jak samostatné vědecké práci, tak kolektivní (pokračující tvorba litevského slovníku, tvorba gramatických přehledů). V tom rozvíjíme práci jak z loňského projektu, tak celkové zaměření ústavu v obou jeho sekcích, teoretickyjazykovědné a baltistické.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info