Informace o projektu

Proměny mediální reprezentace agendy EU v českých parlamentních volbách: místo pro euroskepsi, nebo eurooptimismus? (EUMediaAgenda_CzechGeneralElectionCampaigns)

Kód projektu
MUNI/A/0798/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem předkládaného projektu je realizace výzkumu sledujícího mechanismy mediální reprezentace „evropské agendy“, respektive problematiky týkající se sociálních, politických a kulturních otázek, které reflektují život v členských zemích EU. Cílem je zachytit proměnu tohoto předvolebního subdiskurzu ve třech posledních volebních kampaních, přičemž důraz je kladen především na jejich horkou fázi (závěrečné tři týdny). Design výzkumu je konstruován s akcentem na propojení metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu, kdy budou zkoumaná data podrobena jak obsahové, tak diskurzivní analýze, a to s cílem získat stabilní i významově subtilní bázi pro interpretaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info