Informace o projektu

Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání

Kód projektu
GA403/12/1557
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor/Program
Grantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
Standardní projekty
Fakulta/Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracujici organizace
Vysoká škola ekonomická v Praze
Odpovědná osoba prof. Ing. Pavel Pudil DrSc.

Podstata řešení navrhovaného projektu vychází z hypotézy, že výkonnost podniků je ovlivňována společným (nikoliv partikulárním) působením většího počtu faktorů. Metody, které jsou v současnosti pro tento typ úloh aplikovány (například korelace, testování průměrů nebo rozptylů apod.) realitu nepřiměřeně zjedno- dušují, a to zejména omezením počtu zkoumaných proměnných (tj. potenciálních faktorů), předpokladem apriorního modelu obsaženého v datech a zvláště pak nerespektováním složitých vzájemných závislostí mezi proměnnými. Navrhovaný projekt chce nalézt řešení, které výše uvedená zjednodušení překoná. Výsledkem projektu by mělo být teoreticko-metodologické rozpracování pokročilých metod výběru příznaků ve sta- tistickém rozpoznávání do oblasti podnikohospodářské teorie, vedoucí k tvorbě nástroje pro rozpoznávání potenciálu podniků být výkonnými a konkurenceschopnými.

Publikace

2016

Gender Diversity in the Management of Hospitals in Czech Republic

LEŠETICKÝ Ondřej — HAJDÍKOVÁ Taťána — KOMÁRKOVÁ Lenka — PIROŽEK Petr

Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance

PUDIL Pavel — PIROŽEK Petr — SOMOL Petr — KOMARKOVÁ Lenka

The Effect of Ownership Structure on Corporate Financial Performance in the Czech Republic

KONEČNÝ LukášČÁSTEK Ondřej

2015

Corporate governance in Czech hospitals after the transformation

PIROŽEK Petr — KOMARKOVÁ Lenka — LEŠETICKÝ Ondřej — HAJDÍKOVÁ Taťana

The representation of expatriates in the corporate governance of subsidiaries of multinational companies: A study from the czech republic

PIROŽEK Petr — KOMÁRKOVÁ Lenka

2014

Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION

PUDIL PavelBLAŽEK LadislavČÁSTEK Ondřej — SOMOL Petr — POKORNÁ JanaKRÁLOVÁ Maria

Improved Model for Attribute Selection on High-Dimensional Economic Data

SOMOL Petr — PUDIL PavelČÁSTEK OndřejPOKORNÁ Jana

KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR

HAJDÍKOVÁ Táňa — KOMÁRKOVÁ Lenka — PIROŽEK Petr

The Factors and Other Characteristics Influencing Competitiveness of Enterprises in Countries in the Post-Transition Phase of the Economy

KOMÁRKOVÁ Lenka — PIROŽEK Petr — PUDIL Pavel

The Issue of Indebtedness of Czech Hospitals

HAJDÍKOVÁ Táňa — KOMÁRKOVÁ Lenka — PIROŽEK Petr

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info