Informace o projektu

Normální je nekouřit pro mladší školní věk

Kód projektu
DAR-628-OZ-2004
Období řešení
7/2004 - 6/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta

Jedná se o výzkumný úkol podpořený Ligou proti rakovině Praha formou daru z výtěžku sbírky Květinového dne. Cílem projektu je položit základy zdravého životního stylu a přístupu ke zdraví, základy nekuřáctví a nekuřácký vývoj jedince a to v rovině poznatkové, dovedností i postojů a chování a navázat na program realizovaný v mateřské škole a systematicky pokračovat na základní škole. Projekt má 3 etapy: 1. Pilotní studie, příprava obsahu, pracovních listů a metodického materiálu; 2. Ověření programu na modelových školách; 3. Návrh na akreditaci na MŠMT jako materiál a pomocný text pro školní vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info