Informace o projektu

Identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku.

Kód projektu
NT13443-4/2012
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor/Program
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracujici organizace
Fakultní nemocnice Brno
Odpovědná osoba MUDr. Karel Zitterbart
Odpovědná osoba prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Odpovědná osoba MUDr. Peter Múdry Ph.D.

Projekt je zaměřen na identifikaci, charakterizaci a kvantifikaci nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku (rhabdomyosarkom, Ewingův sarkom/pPNET a osteosarkom). Výzkum bude prováděn jednak na tkáňových řezech z primárních nádorů (imunohistochemie, imunofluorescence), jednak na buněčných liniích, které budou z těchto primárních nádorů derivovány (buněčné kultury, imunofluorescence, imunoblotting, RT-PCR, FACS, funkční testy a expresní profilování). Tyto údaje pak budou korelovány s klinickými charakteristikami souboru. Dosažené výsledky tak poskytnou důležité informace o biologických vlastnostech CSCs u příslušných typů sarkomů, které mohou být rozhodující pro stanovení prognózy konkrétního pacienta i odpovídajícího způsobu léčby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info