Informace o projektu
Identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku.

Kód projektu
NT13443-4/2012
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Projekt je zaměřen na identifikaci, charakterizaci a kvantifikaci nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku (rhabdomyosarkom, Ewingův sarkom/pPNET a osteosarkom). Výzkum bude prováděn jednak na tkáňových řezech z primárních nádorů (imunohistochemie, imunofluorescence), jednak na buněčných liniích, které budou z těchto primárních nádorů derivovány (buněčné kultury, imunofluorescence, imunoblotting, RT-PCR, FACS, funkční testy a expresní profilování). Tyto údaje pak budou korelovány s klinickými charakteristikami souboru. Dosažené výsledky tak poskytnou důležité informace o biologických vlastnostech CSCs u příslušných typů sarkomů, které mohou být rozhodující pro stanovení prognózy konkrétního pacienta i odpovídajícího způsobu léčby.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info