Informace o projektu

Kreativní psaní a jeho emocionální dimenze ve výuce cizího jazyka

Kód projektu
MUNI/41/25-B-C/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Koncepce projektu je založena na pedagogicko-psychologickém výzkumu. Tento výzkum bude prováděn se studenty učitelství pro 1.st.ZŠ v běžných hodinách německého jazyka - v jazykových cvičeních. Projekt by měl současně podpořit účast zahraniční konference, kde bude řešitelka prezentovat výsledky předvýzkumu. Samotný výzkum bude spočívat v první řadě v tematické analýze jednotlivých prací. Centrem zájmu budou slova či výrazy s emocionálním zabarvením. Následovat bude komparativní analýza a její vyhodnocení. Jedná se o jednu z inovativních metod kvalitativní metodologie.