Informace o projektu

Inovace kurzu Církev sjednocení

Kód projektu
FRVS/673/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je inovace magisterského kurzu RLB13 Církev sjednocení, který byl vypisován v minulých letech pod vedením doc. PhDr. Dušana Lužného, Dr. (který již nyní na Ústavu religionistiky FF MU nepůsobí). Jde o kurz určený primárně pro studenty magisterského stupně religionistiky se specializací na nová náboženská hnutí a současnou náboženskou scénu. Jeho cílem je nejen seznámit studenty s jedním z nejvýznamnějších nových náboženských hnutí současnosti, ale především na tomto případě demonstrovat obecnější aspekty problematiky studia současné religiozity a fenoménu menších náboženských uskupení v kontextu pluralitního prostředí. Vzhledem k tomu, že kurz byl navzdory velkému zájmu ze strany studentů a studentek naposledy vypsán v roce 2009, klade si předkládaný projekt za cíl jeho nové vypsání a inovaci zejm. v následujících bodech: 1) výraznější aktivní zapojení studentů do výuky, podpora jejich samostatné terénní práce, 2) seznámení studentů s širším kontextem dané problematiky a prohloubení porozumění specifikům studia nových náboženských hnutí, 3) aktivnější spolupráci se samotnými zástupci Církve sjednocení a diskusní setkání, 4) propracovanou e-learningovou oporu kurzu. Inovace tedy spočívá v přepracování sylabu kurzu tak, aby zohledňoval změny ve struktuře studia, zejména s ohledem na ostatní specializované kurzy nabízené ústavem. Nová podoba kurzu povede k většímu důrazu na problematiku studia nových náboženských hnutí v religionistické perspektivě, čímž také otevře více prostoru obecně teoretickým aspektům studia náboženství. V neposlední řadě projekt obohatí knihovní fond fakulty, který je volně přístupný nejen studentům, ale také široké veřejnosti.