Informace o projektu

Nový předmět: Sociální služby

Kód projektu
FRVS/680/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na přípravu a realizaci nového povinně volitelného předmětu Sociální služby pro studijní obory Sociální pedagogika, Pedagogika a Andragogika vyučované na Ústavu pedagogických věd FF MU, který doposud ve studijních plánech těchto oborů absentuje. Nový předmět studentům přinese ve své první fázi poznatky o tom, co to v kontextu České republiky sociální služby jsou, z jakých historických kořenů vyrůstají až po informace o jejich současném legislativním zakotvení a dalších podstatných souvislostech. V druhé fázi se pak jednotlivé přednášky a semináře budou soustředit na vybrané cílové skupiny, kterým jsou sociální služby určeny (např. nezaměstnaní, rodiny s dětmi, senioři, etnické menšiny, pro handicapované a nemocné apod.), s ohledem na jejich specifika. Vzhledem k vystoupení řady externích odborníků (vybraných v návaznosti na vymezené cílové skupiny) studenti získají přehled také o poskytovatelích sociálních služeb a dostanou příležitost rozvinout své poradenské dovednosti se zaměřením na obsah práce s jednotlivými typy klientů.


Toto umožní kromě tradičních přednášek i forma interaktivních seminářů (zejména druhá fáze realizace předmětu), na nichž budou studenti analyzovat různé konkrétní případy klientů a následně o nich vést diskusi (pro analýzu budou využity případy jak z empirických výzkumů, tak dokumentárních filmů, odborné literatury či beletrie). Součástí seminářů budou také diskuse o konkrétní problematice s přizvanými experty z praxe a rovněž nácvik konkrétních poradenských technik (např. metodou hraní rolí). Nedílnou součástí předmětu je vytvoření e-learningového prostředí sdružujícího studijní materiály připravené speciálně pro tento předmět, odkazy na dostupné on-line odborné zdroje, výstupy z práce studentů realizované v seminářích a další relevantní materiály.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info