Informace o projektu

Aplikovaná osteologie (APLOST)

Kód projektu
FRVS/513/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt se zabývá aplikacemi a využitím moderních analytických metod na recentním a fosilním zvířecím kosterním materiálu. Hlavním cílem projektu je v rámci předmětu „Aplikovaná osteologie“ seznámit posluchače nejen se základními archeozoologickými metodami (anatomické a druhové určení kostí, stanovení věku, aj.), ale zaměřit se také na mikrostrukturu a mineralogické složení zubů a kosti. V rámci projektu bude vytvořen soubor studijních materiálů s praktickými úlohami, které studentům usnadní pochopení dané problematiky a budou splňovat požadavky na předměty zaváděné do informačního systému Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info