Informace o projektu

Rozvoj výuky psychologie v učitelském vzdělávání

Kód projektu
MUNI/41/RPK 16/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cíle projektu:
1. Kritické zhodnocení současného stavu výuky psychologie v učitelském vzdělávání.
2. Aktualizace psychologických poznatků do výuky psychologie v učitelském vzdělávání v souladu s mezipředmětovými vztahy s pedagogikou, didaktikou, filozofií, etikou, antropologií, biologií člověka atd.
3. Iniciování diskuse o vytvoření základní koncepce ve výuce psychologie v učitelském vzdělávání v rámci učitelských fakult v ČR.
4. Využití zahraničních poznatků ve výuce psychologie v učitelském vzdělávání s konkrétními osobními kontakty a s využitím studijních programů, zejména vysokých škol připravujících učitele ve středoevropském regionu.
5. Příprava studijních materiálů nejen pracovníky katedry psychologie, ale iniciování republikové a zahraniční spolupráce při tvorbě těchto materiálů.
6. V rámci CŽV a dalšího vzdělávání učitelů vytvořit bakalářský program "výchovného poradenství" (pracovní název) a programy kurzů z psychologie zdraví pro učitele z arteterapie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info