Informace o projektu

Systémová soudržnost norem finančního (a daňového) práva (SSN)

Kód projektu
MUNI/A/0823/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Stěžejním cílem projektu je teoreticky popsat a zformulovat dosavadni doktrinální poznatky z oblasti vnitřní a vnější systémové soudržnosti norem finančního (a daňového) práva, tj. vnitřní systém finančního práva a okruh vztahů finančního práva navenek k dalším právním odvětvím, a dále tyto poznatky rozvinout, upřesnit a specifikovat. Autoři projektu tak chtějí prozkoumat i druhé z odvětvotvorných kritérií rozhodných pro samostatnost právního odvětví a navázat tak na projekt "Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu". Nedílnou součástí projektu bude rovněž analýza postavení daňového práva v systému práva, když ani daňověprávní teorie nemá jasno v tom, co je to vlastně daň a které platby (např. "sociální pojištění", zdravotní pojištění) je možné za daň považovat. Také z tohoto důvodu je projekt multioborový: vedle pracovníků katedry finančního práva a národního hospodářství se na něm bude podílet i doktorandi z dalších kateder. Multioborovost projektu je pak dána především vědeckým bádáním, které se vztahuje k vnější systémové soudržnosti norem finančního (a daňového) práva. Pozornost bude věnována především vztahům k právu správnímu a ústavnímu, občanskému a obchodnímu a evropskému a mezinárodnímu. Výstupem projektu bude soubor vědeckých článků publikovaných v domácím i zahraničních časopisech a sbornících z konferencí. Výsledky svého bádání budou řešitelé projektu prezentovat na odborných fórech v tuzemsku i v zahraničí.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info