Informace o projektu

Vliv rekodifikace občanského práva na pracovní právo (OP a PP)

Kód projektu
MUNI/A/0865/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
zákoník práce, občanský zákoník, zásady pracovního práva, vliv občanského zákoníku

Přijetím zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se změnil vztah mezi tímto kodexem a Občanským zákoníkem. Za existence původní právní úpravy (zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem nebyl vymezen žádný právní vztah, tyto kodexy existovaly nezávisle na sobě. Při přijetí nového zákoníku práce byl stanoven princip delegace pro vztah k občanskému zákoníku, následně pak v důsledku nálezu Ústavního soudu a novelizace byl v zákoníku práce upraven princip subsidiarity občanského zákoníku. V současné době je proto pro výzkum v oblasti pracovního práva velmi důležité zabývat se zkoumáním, které instituty občanského zákoníku lze použit i na pracovněprávní vztahy a v jakém rozsahu. Stejná otázka, ale ještě naléhavější vzniká v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V rámci projektu specifického výzkumu se řešitelé budou zabývat zkoumáním dílčích institutů,upravených v současném i novém občanském zákoníku a jejich aplikací na pracovněprávní vztahy.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info