Informace o projektu

SACRA Studentský religionistický časopis

Kód projektu
MUNI/D/0880/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vydání dvou čísel studentského religionistického časopisu Sacra. Čísla časopisu jsou sestavována redakční radou složenou ze studentů oboru religionistika a to v zastoupení všech stupňů studia – od bakalářského po doktorské. Časopis je vydáván nakladatelstvím Masarykovy univerzity již devátým rokem a je obecně velmi pozitivně hodnocen. Uvažuje se o vřazení časopisu mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika. Časopis je neprodejný a redakční rada na jeho přípravě pracuje bez jakékoli finanční odměny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info