Informace o projektu

Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky: trendy, praxe, příčiny a důsledky

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-27956S
Období řešení
2/2013 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Česká republika opakovaně zdůrazňuje, že lidská práva zaujímají v její zahraniční politice klíčové místo. V moderní Evropě se vedle vnitrostátního dodržování lidských práv očekává od lidskoprávně uvědomělých států také přijímání mezinárodních lidskoprávních závazků. Projekt si klade za cíl zmapovat, jak aktivně si Česká republika počíná ve vztahu k mezinárodním lidskoprávním smlouvám. Jedním z výstupů bude vytvoření datového souboru, jenž bude obsahovat data transformované do kvantitativní podoby, které zachycují různé aspekty mezinárodních smluv. U nejvýznamnějších lidskoprávních smluv se projekt zaměří na mezinárodní srovnání ČR s ostatními státy Visegrádské skupiny. Kromě důkladného popisu stavu věcí zjistíme prostřednictvím kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu příčiny, které k současné situaci vedly. Dále se zaměříme na aplikační praxi mezinárodních lidskoprávních úmluv u českých soudů. Spolu s dílčími články, věnujícími se jednotlivým problémům, výsledky projektu zhmotní dvě souhrnné knižní publikace.

Publikace

Počet publikací: 33


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info