Informace o projektu

Moc ve školních třídách studentů učitelství

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-24456S
Období řešení
2/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Moc, mocenské vyjednávání, mocenské vztahy, školní trída, studenti ucitelství, smíšený design výzkumu

Cílem projektu je v komplexní podobe popsat, jak je pri výukové interakci vyjednávána, uplatnována a percipována moc mezi
studenty ucitelství a jejich žáky ve vyucování na 2. stupni ceské základní školy, kterí se spolu setkávají v prubehu dlouhodobé
pedagogické praxe (tzn. v prubehu jednoho školního pololetí). Dílcí cíle projektu jsou následující: (1) etablovat koncept moci v ceském odborném pedagogickém prostredí; (2) realizovat výzkumné šetrení v tzv. smíšeném designu, jehož soucástí bude: (a)
kvalitativní výzkumné šetrení blížící se na téma orientovanému etnografickému výzkumu, jehož cílem bude popsat tématikou
moci rámovaná kulturní specifika školní trídy, v níž se setkávají studenti ucitelství a jejich žáci; (b) kvantitativní výzkumné
šetrení realizované za úcelem zjištení distribuování moci ve školní tríde ze strany studentu ucitelství i žáku, jehož základem
bude adaptace dotazníku percipované moci studentu ucitelství a jejich žáku (vždy obema stranami); (3) prispet k teorii
smíšeného designu výzkumu.

Výsledky

Realizovaný projekt pomohl k etablování konceptu moci v českém pedagogickém prostředí a přispěl k výzkumným poznatkům v této oblasti. V průběhu řešení projektu bylo dosaženo všech cílů prostřednictvím výstupů z projektu - monografie, teoretických a empirických studií a prezentací a workshopů. Veškeré změny byly zdůvodněny. Projekt byl řešen v souladu s navrženým plánem řešení.

Publikace

Počet publikací: 48


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info