Informace o projektu

Modernizace a restrukturalizace sociálních služeb v ČR: studie vybraných oblastí (COST_sluzbyII)

Kód projektu
LD13063
Období řešení
3/2013 - 11/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je zpracování národních výstupů nezbytných pro aktivní zapojení ČR do řešení záměru akce COST (IS 1102) a to v rozsahu dohodnutém na ustavujícím zasedání Steering Committee v listopadu 2011 v Bruselu.
Konkrétně se jedná o následující výstupy: a) zpracování studie o současném pojetí (struktuře, financování, řízení) sociálních služeb; b)studie o stávajícím pojetí a očekávaných trendech v poskytování sociálních služeb zamřených na seniory; c) studie o stávajícím pojetí a očekávaných trendech v poskytování sociálních služeb zaměřených na děti a sanaci rodin s dětmi; d) participace na formulaci kritérií pro mezinárodní komparaci; e) diseminace výsledků na národní a mezinárodní úrovni.
Další podrobnosti k průběhu jsou uvedeny na webové stránce projektu http://cost-sluzby.fss.muni.cz/

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další