Informace o projektu

Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" II

Kód projektu
GA201/07/0145
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor/Program
Grantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
Standardní projekty
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Symplektický systém, kvadratická funkcionál, Riccatiho rovnice, pololineární rovnice, asymptotická teorie, oscilační vlastnosti
Spolupracujici organizace
Fakulta elektrotechniky a komunik. technologií VUT v Brně
Odpovědná osoba prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Odpovědná osoba Mgr. Robert Mařík PhD.
Mendelova univerzita v Brně
Vysoké učení technické v Brně

Projekt navazuje na stejnojmenný projekt 201/04/0580. Pozornost bude zaměřena na podobnou problematiku, budou akcentovány směry, kde bylo v předchozím období dosaženo významných výsledků. Zejména se budeme soustředit na následující speciální okruhy: - kvalitativní teorie lineárních, pololineárních a kvazilineárních diferenčních rovnic 2. řádu. - symplektické diferenční systémy a příslušející Riccatiho maticové rovnice s aplikacemi výsledků v teorii podmínek optimality 2. řádu. - asymptotické vlastnosti řešení lineárních a nelineárních diferenčních systémů, včetně systémů se zpožděním. - symplektické systémy na time scales, budování sjednocující teorie diferenciálních a diferenčních systémů - kvalitativní teorie dynamických rovnic 2. řádu na time scales.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info