Informace o projektu

Vliv instituce místního referenda na kvalitu politicko-ekonomických procesů v České republice

Kód projektu
GP402/07/P260
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
hospodářská politika, instituce, přímá demokracie, místní referendum, vyhledávání renty, politicko-ekonomický cyklus
Logo poskytovatele

Volba tématu je motivována úsilím přispět k řešení problému představujícího zásadní výzvu pro hospodářsko-politické poradenství: prostřednitvím jakých institucí nastavit politicko-ekonomické procesy tak, aby nositelé hospodářské politiky byli více motivováni a měli současně i lepší možnosti reprezentovat zájmy a uspokojovat potřeby svých voličů. Jedny z institucí, které si v rámci takto položené otázky zasluhují pozornost, jsou nástroje přímé demokracie. V souvislosti s aktuální diskusí o zavedení a rozvoji přímých participačních práv v ČR, kde jsou obecné prvky přímé demokracie občanům přiznány jen na lokální úrovni, a vzhledem k jejich stále intenzivnějšímu využívání vyvstává potřeba prozkoumat dosavadní zkušenosti s místními referendy z hlediska jejich účinků na kvalitu politicko-ekonomických procesů. Výzkumný záměr navazuje na závěry disertační práce navrhovatele, v níž byly předloženy teoretické argumenty i empirická evidence ve prospěch tzv. polopřímé demokracie ve srovnání s demokracií čistě representativní. |Komparativní institucionální analýza obohacená o empirickou evidenci využívání místních referend v ČR slibuje vyvození normativních implikací týkající se možností a mezí rozvoje nástrojů přímé demokracie v českém politicko-ekonomické systému.

Publikace

2009

2008

2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info