Informace o projektu

Bioarcheologické metody pro komplexní hodnocení raně středověkých populací

Kód projektu
MUNI/A/0983/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V rámci projektu specifického výzkumu v letošním roce a několika minulých letech se podařilo otestovat, standardizovat a aplikovat nové metody analýzy obrazu a tvaru pro hodnocení biologických vlastností historických populací člověka na základě skeletu a zubů. Současně tým navázal spolupráci s pracovišti zabývajícími se komplementárními bioarcheologickými metodami (paleoparazitologie, analýza aDNA aj.). Rozvíjenou metodiku aplikujeme na kosterní soubory z období 10. – 12. století a sledujeme především znaky/ukazatele odrážející životní podmínky a zdravotní stav lidí v historicky důležitých (a dosud v mnoha ohledech nejasných) raných fázích přemyslovského státu na Moravě. Cílem projektu je finalizovat základní antropologické hodnocení těchto kosterních souborů, dokončit a publikovat vybrané speciální analýzy kosterního souboru z Dětkovic u Prostějova a pokusit se o pilotní srovnání tohoto pohřebiště v kontextu již publikovaných raně středověkých souborů. Současně budeme pokračovat v získávání srovnávacích souborů středověkých pohřebišť. V létě 2014 tak bude ve spolupráci s ÚAPP Brno otevřen nový výzkum mladohradištního pohřebiště v Určicích u Prostějova.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info