Informace o projektu

Regulace aktivity nádorového supresoru p53 syntetickými inhibitory CDK (Nádorový supresor p53)

Kód projektu
MUNI/C/0993/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Nádorový supresor p53 je důležitým regulátorem buněčné odpovědi na poškození DNA a je aktivován cytotoxickou chemoterapií a radioterapií používanou v léčbě nádorových onemocnění. V maligních nádorech však obvykle bývají dráhy zodpovědné za aktivaci p53 narušeny a to umožňuje nádorovým buňkám přežít i za podmínek, kdy je jejich DNA léčbou značně poškozena. Nalezením cest vedoucích k aktivaci p53 by mohlo být dosaženo lepší odpovědi nádorových buněk na klasickou chemoterapii a radioterapii. Bylo zjištěno, že protein p53 může být aktivován i negenotoxickými stimuly, např. inhibicí transkripce po působení syntetických inhibitorů cyklin-dependentních kináz (CDK) a některé práce naznačují, že při současném působení inhibitorů CDK a poškození DNA může v nádorových buňkách dojít k tzv. superaktivaci p53. Cílem projektu je ověřit tyto výsledky v kontextu různých forem poškození DNA a nalezení nejúčinnějších kombinací vhodných pro případné klinické testování. Mimoto se pokusíme o vysvětlení mechanismu, který za synergickým zvýšením aktivity p53 stojí.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info