Informace o projektu

Výchovně vzdělávací program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk

Kód projektu
9549
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
výživa, pohybová aktivita, kouření, zvládání stresu, komplexní, poradenství

Projekt je zaměřen na primární prevenci kouření u dětí. Cílem je ověření výsledků pilotní studie "Normální je nekouřit pro mladší školní věk" na větším souboru intervenovaných dětí, žáků 1. tříd. Školám, jež se programu zúčastní, bude poskytnut Manuál a videokazeta pro práci s dětmi ve třídách. Tyto pomůcky byly vyhotoveny na základě praktických zkušeností z pilotní studie a připomínek lektorů. V intervenovaném souboru se rovněž počítá s dotazníkovým šetřením u rodičů dětí.

Výsledky

Byly splněny cíle projektu, tj. vyhodnocení účinnosti nového programu "Normální je nekouřit", ověřeného v předchozí pilotní studii, na větším souboru dětí, žáků prvních tříd základních škol. Studie potrvdila, že program "Normální je nekouřit" je účinnou výchovně-vzdělávací primárně preventivní metododikou pro žáky prvních tříd základních škol.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info