Informace o projektu
Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo-keramické technológie

Kód projektu
Z 2241
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Projekt je zaměřen na výměnu technologického know-how mezi obory plazmové aktivace povrchů a sklo-keramického materiálového inženýrství. Členy konsorcia jsou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, VUT Brno a CEPLANT - MU Brno.
Cílem projektu pro MU je získat znalosti potřebné k výrobě nové generace plazmových generátorů, sestrojit prototyp takového generátoru a ověřit účinek tohoto generátoru při povrchové úpravě práškových sklo-keramických surovin. Společným cílem partnerů je vytvořit prostřednictvím ověřené technologie kooperační a vzdělávací platformu s výrazným inovačním potenciálem pro budoucí přeshraniční výzkumnou spolupráci mezi nově vznikajícími centry kompetence a centry aplikovaného výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info