Informace o projektu

Radon a jeho vliv na lidské zdraví

Kód projektu
MUNI/41/02/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Radon, polonium, vizmut, olovo, dceřinné produkty, karcinom plic, alfa záření, LLM 500, geologické podloží, norma ozáření.

Na základě pozorování fyziků i lékařů je bezpečně prokázán vliv radonu a jeho dceřinných produktů na lidské zdraví, a to konkrétně na vznik rakoviny plic. V roce 1998 byl pro potřeby katedry fyziky PdF MU zakoupen přístroj LLM 500 firmy Muenchener Apparatebau, umožňující měřit koncentraci radonu s velkou přesností. Cílem projektu je měření této veličiny v různých lokalitách ČR (zejména Moravy), doplnění předcházejících měření a srovnání těchto měření s mapou geologického podloží.