Informace o projektu

Inovácia Antropologie etnicity (InoBi7851)

Kód projektu
MUNI/FR/0087/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt má za cieľ oboznámiť študentov so širokým spektrom poznatkov a súčasných výskumov, ktoré sa zameriavajú na rómske spoločenstvo. Komplexnosť problematiky vyžaduje prierez všetkými súvisiacimi oblasťami poznatkov nielen z antropológie, ale tiež iných oborov. Prehľad informácií a konceptov z týchto spoločensko-vedných disciplín umožní študentom získať komplexnejší obraz o súčasnej situácii rómskeho spoločenstva. Dôraz bude kladený na diskusiu a kritickú interpretáciu tém.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info