Informace o projektu

Mpembův jev

Kód projektu
MUNI/41/16/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
teplota, led, teplá voda, studená voda, odpařování, ohřívač, mráz, destilovaná voda, měkká voda, tvrdá voda, pára

Cílem projektu je experimentální ověření zdánlivě nesmyslné a paradaxní skutečnosti, že teplá voda může zmrznout (tj. změní se ze skupenství kapalného na led) dříve než voda studená. K tomuto jevu ale nedochází za každých podmínek. Úkolem bude zjistit, za jakých podmínek tato situace nastává. Je také třeba upozornit, že příčiny Mpembova jevu nejsou dosud uspokojivě objasněny.