Informace o projektu

Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace III (archeo)

Kód projektu
MUNI/A/0776/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt navazuje na dlouhodobý výzkum ÚAM FF MU zaměřený na sociální struktury pravěku až středověku v nejširších souvislostech kulturních, prostorových a časových, a to jak prostřednictvím vlastního terénního výzkumu, tak zejména jeho teoretickým vyhodnocením za použití nejnovějších dokumentačních technik a informačních technologií, jež jsou nejen využívány na současné špičkové úrovni, ale taktéž speciálně vyvíjeny pro účely archeologického terénního výzkumu a jeho zpracování. Projekt se opírá o tři dlouhodobé systematické výzkumy klíčových lokalit, k nimž se připojuje nově realizovaný výzkum v oblasti Kréty (lokality Oxa, Priniatikos Pyrgos). Vzhledem k politické situaci v Sýrii bude místo terénního výzkumu lokality Tell Arbid Abyad realizován náhradní projekt zpracování nálezů z prestižních výzkumů Yaleovy univerzity. Do všech výzkumných aktivit jsou zapojeni studenti ÚAM, na zkoumaných lokalitách v ČR probíhá letní prázdninová praxe. V rámci specifického výzkumu se prohlubuje spolupráce archeologie, muzeologie a etnologie nově zahájeným společným výzkumem vybraných objektů s uplatněním dosažených výsledků metodami muzejní prezentace (Kněževes, Sebranice).

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info