Informace o projektu

Komparace izometrické síly horních končetin populace ČR se skupinou sportovců různých odvětví (18 - 29 let) (KISHK)

Kód projektu
MUNI/A/0842/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je primárně koncipován pro získání finanční podpory na realizaci specifického výzkumu studentů doktorského studijního programu FSpS MU. Výzkumným cílem projektu je porovnání izometrické síly dominantní a nedominantní horní končetiny u obecné populace České republiky a sportovců vybraných sportovních odvětví. Testovaní sportovci budou atleti (hod oštěpem), tenisté a badmintonisté. U každého sportu předpokládáme 10 testovaných osob. Testované osoby budou ve věku 18 – 29 let. Naměřené hodnoty získáme pomocí testu ruční dynamometrie (digitálním ručním dynamometrem). Předpokládáme, že rozdíl naměřených hodnot mezi dominantní a nedominantní horní končetinou bude větší u sportovců než u obecné populace.