Informace o projektu

Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka: Inovace a publikace e-learningových výukových materiálů

Kód projektu
MUNI/FR/1708/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Morfoskopické a morfometrické hodnocení kosterních nálezů (kostí i zubů) je důležitou oblastí kosterní i forenzní antropologie a předpokládá dobrou znalost jak morfologie lidského skeletu, tak i specifických morfologických znaků skeletu různých skupin obratlovců. Cílem projektu je inovace studijních materiálů formou doplnění Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka o aspekty dentální antropologie a komparativní osteologie a její prezentace ve formě recenzované e-publikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info