Informace o projektu

Aktuální přístupy k tvorbě a implementaci dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (Aktuální přístupy k DSGE modelům)

Kód projektu
MUNI/A/1235/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt navazuje ve svém zadání na projekt MUNI/A/0808/2013 z roku 2013. Pro rok 2015 je projekt rozšířen zejména o aplikaci a rozvoj nových trendů v DSGE modelování. Aktivity projektu jsou úzce zaměřeny na problematiku makroekonomických modelů s trhem práce, finančním sektorem a fiskální politikou s důrazem na analýzu prognostických schopností těchto modelů a roli a účinnost monetární politiky. Ve své podstatě se skládá ze dvou složek. Na jedné straně je zaměřen na nové přístupy v popisu, identifikaci a využití dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE) jako soudobých nástrojů analyticko-prognostického modelování (APM), které vycházejí z nejnovějších poznatků teorie dynamických systémů a jejich identifikace, ale současně reagují na potřeby využití sofistikovaných nástrojů v procesech tvorby hospodářsky politických a zejména monetárně politických rozhodnutí. Na druhé straně se náplň projektu soustředí na aplikaci a ověřování uplatnitelnosti rozvoje nových směrů DSGE modelování při tvorbě modelů malých otevřených ekonomik (SOE) ve vztahu k měnové unii, zaměřených na vysvětlení struktury, chování, růstu a stabilitu těchto ekonomik v charakteristických obdobích jejich vývoje. Řešení projektu je problémově orientováno na kvantitativní evidenci účelově modifikovaných modelových konceptů adekvátních pro danou národní ekonomiku, pro charakter jejího vztahu k měnové unii a pro typická období jejího vývoje. Klíčovými řešenými problémy malých ekonomik budou jak finanční frikce a frikce pracovního trhu a jejich role ve vysvětlení strukturálních změn zkoumaných ekonomik a jejich stabilizace, tak odhady nákladů a přínosů vstupu do monetární unie z hlediska možností a mezí vlastní monetární politiky (zahrnující konvenční i nekonvenční nástroje a kurzové intervence) a z hlediska dopadů odstoupení od vlastní monetární politiky na ekonomický růst a stabilitu.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info