Informace o projektu

Modernizace výuky předmětu Specializace Biatlon včetně implementace do praxe (Modernizace Biatlon)

Kód projektu
MUNI/FR/1547/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je inovace výuky předmětu Specializace Biatlon projektovou formou. Výstupem z projektu bude zavedení projektové formy výuky a vytvoření recenzované multimediální učební opory předmětů „sbc/sbk/sbp2211,sbc/sbp/sbk2210, sbk212/sbp212 Specializace I - III Biatlon“ se zaměřením na střeleckou část sportovního výkonu v biatlonu. Cílovou skupinou jsou studenti Specializace Biatlon oboru TVS a Střelecká příprava oboru SEBS.