Informace o projektu

Podpora perspektivních výzkumných týmů Fakulty informatiky a vynikajících vědeckých pracovníků z jiných institucí působících na Fakultě informatiky

Kód projektu
MUNI/33/IP1/2015
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je podpora spolupráce s vynikajícími vědeckými pracovníky, kteří aktivně působí na jiných (zejména zahraničních) institucích a přitom se podílejí na řešení vědeckých úkolů Fakulty informatiky. Projekt klade důraz jak na hlavní výzkumné směry Fakulty informatiky, tak i na směry na pomezí informatiky a jiných vědních oborů.

Podpora perspektivních výzkumných týmů Fakulty je zaměřena na stabilizaci personálního obsazení týmů ve vazbě na přechod na nové zdroje financování.

Podpora vynikajících vědeckých pracovníků působících mimo Fakultu informatiky si klade za cíl udržet stávající a případně získat nové odborníky z jiných institucí, kteří se aktivně zapojují do řešení výzkumných úkolů Fakulty informatiky. Tito pracovníci jsou zpravidla financováni na základě dohody o pracovní činnosti, případně dohody o provedení práce, rozsah prací je specifikován individuálně.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info