Informace o projektu

Endemizmus žeberních parazitů ve světle evoluce a biogeografie jejich hostitelů (Cyprinidae) v oblastech kolem Středozemního moře

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-19382S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Národní muzeum

Primárně sladkovodní ryby vzhledem k omezeným možnostem šíření představují vhodný model pro studium historické biogeografie.
Sladkovodní fauna mediteránní oblasti je charakteristická vysokým počtem endemických druhů, zejména zástupců čeledi kaprovití
(Cyprinidae). Byly navrženy tři biogeografické scénáře pro vysvětlení současné distribuce kaprovitých ryb žijících okolo Středozemního moře - (1) disperse pomocí říčních spojů přes Střední Evropu nebo (2) v průběhu Lago Mare fáze a (3) vikariance. Diferenciace rodů kaprovitých ryb
je nicméně daleko složitější a nelze ji vysvětlit na základě jednoho modelu. Diverzita společenstev parazitů ryb je v evolučním čase formovaná
hostitelsko-parazitickou koevolucí a historickou biogeografií. Žaberní monogenea rodu Dactylogyrus vzhledem na jejich vysokou specifičnost
ke kaprovitým rybám a endemismus v mediteránní oblasti, který koresponduje s endemismem hostitelů, představují užitečný nástroj pro
objasnění evolučních vztahů, recentní distribuce a historických biogeografických procesů endemické mediteránní fauny kaprovitých ryb.

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info